CAC BAC LH Dang Tuyen Huan a

NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG MAIL NGOÀI BÊN EM CUNG CẤP

NẾU KHÔNG NHẬN ĐƯỢC MÃ MAIL KHÔI PHỤC CÁC BÁC DÙNG CHROME ẨN DANH HOẶC XÓA COOKIES VÀ THỬ LẠI
Các bác cần mail ảo miễn phí vui lòng sang trang web: EMAILCT.COM - Mail Server - Mail Domain - Mail tên miền miễn phí

CAN HANG LH Dang Tuyen Huan

Khi bạn sử dụng là đồng ý với trang web của chúng tôi chỉ cho phép khách hàng của tôi sử dụng với những mail khôi phục của tôi cung cấp chỉ sử dụng các dịch vụ mail bên tôi bán ra, nếu bạn không phải là khách hàng của tôi vui lòng không sử dụng.


Nghiêm cấm các trường hợp sử dụng sai mục đích, ví dụ lấy email bên em để đăng ký các loại tài khoản, làm mail khôi phục của các loại mail khác mà bên em không giao cho các bác, hoặc những người khác sử dụng mail bên em để làm mail khôi phục rồi bán ra. Các trường hợp dùng sai quy định bên em sẽ chặn email không thể nhận được thư, hoặc xóa email khỏi hệ thống bên em. Bên em không chịu trách nhiệm và hỗ trợ bất kỳ lí do gì ngoài dịch vụ do bên em cung cấp, nên các bác dùng chú ý.


Mục đích điều khoản để cho các khách hàng sử dụng và trải nghiệm tốt nhất dịch vụ bên em cung cấp không bị gián đoạn, phiền hà, thư rác ....


Các bác sử dụng chịu trách nhiệm về mọi hậu quả sử dụng trái phép, bao gồm cả việc lạm dụng dữ liệu truy cập sử dụng mail tài khoản. Các bác sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trái phép kể cả trong trường hợp do sơ suất để xảy ra lạm dụng truy cập đối với tài khoản của mình trước pháp luật. Không sử dụng mail vào các mục đích vi phạm pháp luật, nếu vi phạm bên em hoàn toàn không chịu trách nhiệm.


Các bạn cần mail ảo miễn phí vui lòng sang trang web: https://emailct.com EMAILCT.COM - Mail Server - Mail Domain - Mail tên miền miễn phí.