CAC BAC LH Dang Tuyen Huan a

NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG MAIL NGOÀI BÊN EM CUNG CẤP

NẾU KHÔNG NHẬN ĐƯỢC MÃ MAIL KHÔI PHỤC CÁC BÁC DÙNG CHROME ẨN DANH HOẶC XÓA COOKIES VÀ THỬ LẠI
Các bác cần mail ảo miễn phí vui lòng sang trang web: EMAILCT.COM - Mail Server - Mail Domain - Mail tên miền miễn phí

CAN HANG LH Dang Tuyen Huan

Cách lấy mail khôi phục:


Cách 1: Click MỚI nhập tên người dùng: điền email khôi phục sau mật khẩu , rồi ấn Tạo, ko cần chọn domain.

Hoặc vào link này https://sellallmail.com/hd điền mail khôi phục sau pass rồi ấn tạo

Định dạng mail, mật khẩu, email khôi phục


Ảnh cách 1

Bác kích vào ảnh hoặc link dưới

https://sellallmail.com/images/hd2.png


Cách 2: Vào https://sellallmail.com/mailbox/test@mailtot.com

Cách nhận mã mới từ mail, ví dụ mail khôi phục test@mailtot.com thì các bác vào thay url https://sellallmail.com/mailbox/test@mailtot.com


Ảnh cách 2

Bác kích vào ảnh hoặc link dưới

https://sellallmail.com/images/hd1.png


Sau đấy các bác lấy mã gồm từ 4 đến 7 số tùy từng loại lấy nhập sang bên mail để truy cập vào hộp thư cũng như toàn quyền.


Hoặc đọc thêm hướng dẫn bên web mua mail.


TRƯỜNG HỢP KHÔNG NHẬN ĐƯỢC MÃ CỦA MAIL:

Bác thử đăng nhập bằng link này: account.live.com/names/Manage?mkt=en-US&refd=account.microsoft.com&refp=profile&client_flight=m365.suiteheader&uaid=*


Sau đấy vào lại: outlook.live.com/mail/0/