Cách lấy mail khôi phục:


Cách 1: Click MỚI nhập tên người dùng: điền email khôi phục sau mật khẩu , rồi ấn Tạo, ko cần chọn domain.

Hoặc vào link này https://sellallmail.com/hd điền mail khôi phục sau pass rồi ấn tạo

Định dạng mail, mật khẩu, email khôi phục


Ảnh cách 1

Bác kích vào ảnh hoặc link dưới

https://sellallmail.com/images/hd2.png


Cách 2: Vào https://sellallmail.com/mailbox/test@mailtot.com

Cách nhận mã mới từ hotmail, ví dụ mail khôi phục test@mailtot.com thì các bác vào thay url https://sellallmail.com/mailbox/test@mailtot.com


Ảnh cách 2

Bác kích vào ảnh hoặc link dưới

https://sellallmail.com/images/hd1.png


Sau đấy các bác lấy mã gồm từ 4 đến 7 số tùy từng loại lấy nhập sang bên hotmail outlook để truy cập vào hộp thư cũng như toàn quyền.


Hoặc đọc thêm hướng dẫn bên web mua mail.


TRƯỜNG HỢP KHÔNG NHẬN ĐƯỢC MÃ CỦA MAIL:


CÁC BÁC VUI LÒNG XÓA COOKIES, CACHE TRÌNH DUYỆT.

HOẶC SỬ DỤNG Chrome, Microsoft Edge ẨN DANH SAU ĐẤY THỬ LẠI

Nếu vẫn không thấy mã thử làm trên máy khác, hoặc đọc lại các bước làm ở trên ạ.